Latest Posts

Kto czuwa nad dyrektorem oddziału?

dyrektor oddziałuKażdy dyrektor, np. oddziału banku, ma nad sobą osoby, które kierują jego pracą. Starają się również one korygować ewentualne błędy, aby nie dopuścić do rażących zaniedbań. To zwykle tzw. dyrektorzy regionu lub osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe, w głównych oddziałach firm.

Każdy kierownik ma swojego kierownika

Jeśli kierownik oddziału popełni jakiś rażący mniej lub bardziej błąd, znajdą się osoby, które będą chciały to natychmiast skorygować. To dobry proceder, bo dzięki niemu nikt nie czuje się bezkarny. Poza tym wciąż można doskonalić swoje umiejętności, które są bezcenne w pracy z ludźmi. To ważne dla atmosfery w całym zespole, aby był ktoś z zewnątrz, kto w razie potrzeby będzie umiał np. załagodzić narastające konflikty na linii – kierownik oddziału – pracownicy.

Czasem kierownicy narzekają na konieczność raportowania swoich działań oraz możliwość kontroli. Jednak bez tych kilku aspektów, ich praca byłaby bardzo ciężka, bo błądziliby po omacku z niektórymi decyzjami. Ważne jest, aby słuchać przełożonych i próbować stosować się do ich zaleceń. Wówczas praca powinna przebiegać sprawnie i bez większych trudności.

Dyrektor oddziału – prognozy zawodowe na 2018 rok

rynek pracy 2018 rokW roku 2018 nastąpi wzrost zatrudnienia w wielu sektorach, będziemy również cieszyć się nieco większymi zarobkami, tak twierdzą specjaliści. Również w sektorach kierowniczych ma nastąpić znaczny progres. Będzie on związany z większą liczbą przedsiębiorstw oraz coraz większym zapotrzebowaniem na kompetentne osoby na kierowniczych stanowiskach.

Dobry dyrektor oddziału to skuteczny kierownik

W sektorze usługowym i bankowym, każdy z oddziałów danej firmy ma za zadanie realizację z góry założonego planu. Niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i całość zamierzonego planu stoi w opozycji do realnych możliwości danego oddziału. To nic, ponieważ plany zwykle tworzone są bardzo życzeniowo, zakładając pewne nadwyżki.

Wymagania co do realizacji planów będą z pewnością coraz większe. Wszystko w rękach kierowników oddziałów, którzy próbując skutecznie zmotywować swoich pracowników, przyczynią się do zwiększenia realizacji planów. Zapotrzebowanie na skutecznych managerów i kierowników wciąż jest bardzo duże i to na terenie całego kraju, z pewnością pozostanie takie również przez cały 2018 rok.

Dyrektor oddziału z zewnątrz, a dyrektor z awansu

dyrektor oddziałuCzęść pracowników na stanowisku dyrektora oddziału znalazła się tam z powodu awansu, część np. została przeniesiona z innego oddziału w tym samym mieście lub innym. Zastanówmy się, kto poradzi sobie lepiej – ktoś, kto pracował w danej firmie już wcześniej, czy zupełnie nowa osoba?

Brak ograniczeń kluczem do sukcesu

Osoba z zewnątrz, cechuje się chłonnym umysłem. Potrafi często z dużą dozą dystansu dostrzec problemy, które nękają daną firmę i spróbować je rozwiązać. Z kolei osoba, która pracuje w danym oddziale już od jakiegoś czasu, może cechować się jednotorowością myślenia, które nie pozwala szerzej spojrzeć na dany problem i rozwiązać go w kreatywny sposób.

Z drugiej strony pracownik awansujący, zaznajamia się jedynie z nowymi obowiązkami. Zna ogół funkcjonowania danej placówki, wie czego się spodziewać, co pozwala mu na bardziej precyzyjne działanie w danym obszarze. Jak się okazuje, oba sposoby wkroczenia na to stanowisko mają swoje niewątpliwe plusy jak i minusy. Jednego trzeba być pewnym – dla każdego obejmującego tak poważne stanowisko, wiąże się to z ogromnym stresem, który w początkowej fazie może powodować niewielką nieporadność pracownika.

Kierownik, czy kierowniczka oddziału?

dyrektor oddziałuCoraz częściej funkcję kierownika oddziału (np. banku), pełni kobieta. Nie ma w tym absolutnie nic złego, dobrze, że panie podejmują tego typu zajęcia. Zastanówmy się, kto jednak ma więcej cech przydatnych na tym stanowisku – panowie, czy panie?

Empatia i współzawodnictwo

Duże firmy nie chcą dyskryminować żadnej z płci, więc często zdarza się , że na stanowisku kierownika oddziału znajduje się kobieta. Dzieje się tak dlatego, że albo miała interesujące wcześniejsze doświadczenie zawodowe, albo ma pakiet cech, gwarantujący sukces w tej branży. O jakie cechy może chodzić? Np. o empatię. Panie mają jej znacznie więcej niż panowie. Pozwala to często nieco lepiej poradzić sobie np. z trudnym klientem. Poza tym elastyczność, pozwalająca przystosować się do nowych sytuacji, również jest niezwykle pomocna na tym stanowisku.

Panowie z kolei szybciej podejmują decyzje i są bardziej konkretni. To również cechy dobrego szefa. Pomaga to znacznie w podejmowaniu trudnych decyzji, wymagających szybkiego reagowania. U pań ta umiejętność rzadko jest naturalna, jednak z czasem udaje się i ją wykształcić. Każda z płci może więc swoimi cechami osobowościowymi i nie tylko, znacznie pomóc sobie w pracy na stanowisku dyrektora oddziału.

Obowiązki dyrektora oddziału banku

dyrektor oddziału bankuWysokie zarobki dyrektora oddziału banku wiążą się z ciężką pracą, którą musi wykonać. Zarządzanie operacyjne oddziałem banku wiąże się z analitycznym myśleniem oraz odpornością na stres. Na jego barkach leży również motywowanie pracowników, choćby do realizowania przewidzianego targetu sprzedażowego.

Realizacja planu przede wszystkim

Plan sprzedaży usług bankowych, jest planowany osobno dla każdego oddziału banku. W rękach pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, leży to, jak postrzegają dany oddział i na ile chętnie powierzają mu swoje finanse. Dyrektor musi czuwać nad tym procesem oraz korygować wszelkie nieprawidłowości, często z pomocą osób trzecich. Ważnym zadaniem dyrektora oddziału banku jest również pilnowanie przestrzegania obowiązujących procedur oraz ich samodzielne poszanowanie, bez względu na piastowane stanowisko.

Kluczowi klienci są zwykle obsługiwani przez dyrektora oddziału. Musi więc to być osoba, która nie tylko cechuje się nienaganną aparycją , ale również manierami i cierpliwością, nawet wobec wyjątkowo wymagającego i trudnego klienta. Również w momencie wykrycia zaniedbań na niższym szczeblu, dyrektor oddziału musi rozwiązać sytuację w możliwie polubowny sposób.

Zarobki dyrektora oddziału

zarobki dyrektora oddziałuW zależności od branży, jaką zajmuje się dana osoba, zarobki dyrektora oddziału mogą się od siebie znacznie różnić. Zależy to między innymi od miejsca głównej siedziby firmy oraz od ilości podlegających pracowników.

Pensja stała czy zależna od wyniku?

W zależności od brzmienia kontraktu, dyrektor oddziału może pobierać stałą pensję lub zdecydować się na wynagrodzenie adekwatne od aktualnych wyników, np. kwartalnych. Często tego typu sytuacja ma miejsce w bankach oraz innych miejscach, gdzie mamy do czynienia z handlem i obsługą klienta. W zależności od tego, na jaki sposób wynagrodzenia dana osoba się zdecyduje, jego pensja może sięgnąć nawet 10 000 złotych miesięcznie, przy zatrudnianiu około 10 pracowników.

Kierownicze stanowiska wiążą się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za wynik, ale również za wizerunek firmy oraz za personel. Wszystko musi doskonale ze sobą współgrać i tworzyć spójną całość, aby budować zaufanie do marki. Wówczas sukces organizacji jest niemal pewny, czego zatrudniając dyrektora oddziału oczekuje cała korporacja oraz zapewne on sam od siebie, decydując się na objęcie tego trudnego stanowiska.

Dyrektor oddziału zagranicznej firmy

dyrektor oddziałuTrudno pracować z rodakami, zwłaszcza, w momencie kiedy trzeba nimi efektywnie zarządzać. Nie jest to możliwe, gdy wszyscy nie wykażą choć odrobiny chęci wypełniania obowiązków i subordynacji wobec szefa. Dyrektor oddziału ma za zadanie nie tylko koordynować działania swoich pracowników, ale również kontaktować się na bieżąco z zarządem firmy.

Kultura firmy

Będąc dyrektorem oddziału zagranicznej firmy musimy liczyć się z tym, że w każdym kraju obowiązuje nieco inny model zarządzania oraz kultury organizacji. Będąc osobą zarządzającą, nie zawsze uda się wszystko przenieść do naszych polskich realiów. Należy uświadomić zarządowi różnice w mentalności oraz sposobie pracy, które mogą mieć miejsce. Przy wspólnym porozumieniu i wyjaśnieniu różnic w podejściu do pracy oraz realizacji powierzonych zadań, można uczynić z naszej kultury wartość dodaną. W ten sposób zagraniczna korporacja zostanie wzbogacona nieco inną specyfiką pracy, która z pewnością zaimponuje wielu osobom.

Dyrektor oddziału zawsze musi pilnować, aby kultura firmy nie rozmyła się zbytnio w nowym miejscu i jednocześnie aby nie blokować napływu nowej energii, która może pomóc w rozwoju struktur firmy.

Aplikacja na stanowisko dyrektora oddziału

aplikacja na stanowisko dyrektora oddziałuCzęsto znajdując się w danej pracy na szczeblu eksperckim przez kilka lat, zastanawiamy się nad możliwością awansu. Nie chcąc tracić czasu, celujemy w najlepiej płatne stanowiska kierownicze. Oczekujemy wieloetapowej rekrutacji, z wieloma niespodziankami na każdym z nich. I słusznie.

Case study i inne działania dla przyszłych dyrektorów oddziału

Na pewnym etapie rekrutacji, można spotkać się z koniecznością praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie wcześniejszej edukacji, wiedzy. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że niektórzy w tym momencie z rezygnacją oznajmiają, że nie nadają się do tej pracy. Fakt, czasem pytania i zadania rekrutacyjne przyprawiają o ból głowy, jednak każde z nich ma na celu sprawdzenie umiejętności i predyspozycji, które mogłyby stać się przydatne na tym stanowisku.

Jeśli już uda nam się pokonać konkurencję na każdym etapie rekrutacji, czeka nas niezwykle satysfakcjonująca, pełna wyzwań praca, w której nigdy nie będziemy się nudzić. Odpowiedzialność związana z tym stanowiskiem jest ogromna, podejmowane ryzyko również czasem może przerażać. Jednakże warto aplikować na to stanowisko choćby po to, aby spróbować swoich sił w kadrze zarządzającej.

Wymagania na stanowisku dyrektora oddziału

wymagania na stanowisku dyrektora oddziałuIstnieje pewien zestaw cech, które posiadają dobrzy kierownicy. To nie tylko analityczne myślenie i konsekwencja w działaniu, ale również szereg umiejętności i predyspozycji, które trudno w jakikolwiek sposób zmierzyć i sprawdzić. Lista wymagań jest długa, ale ogrom satysfakcji wynikającej z zarządzania, doskonale rekompensuje wszystkie minusy tej pracy.

Studia dla kierownika oddziału

Na szczeblu kierowniczym, mile widziani są pracownicy, którzy znają problemy osób zarządzających przedsiębiorstwami. Potrafią myśleć analitycznie, w czym z pewnością pomagają kierunki studiów, które ukończyli. Najmilej widziani są pracownicy z dyplomem uniwersytetu, posiadający następujące wykształcenie: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing. Wbrew pozorom, na tego typu stanowiskach również często zatrudniani są ludzie z typowo humanistycznym wykształceniem, np. psychologowie. Dzięki takim umysłom również dokonuje się olbrzymi progres w życiu gospodarczym. Ponadto potrzebny jest umysł analityczny, ale również empatyczny. Pomaga w zjednywaniu sobie podwładnych oraz partnerów biznesowych. Kluczowa będzie tu również odporność na stres.

Oprócz rozmów z rekruterami i pracownikami danej firmy, na każdym etapie rekrutacji może spotkać nas zadanie rekrutacyjne. Będziemy musieli objaśnić i rozwiązać case study. Być może również w trakcie rozmowy zostanie sprawdzona nasza faktyczna znajomość języków obcych. Nie wolno wówczas załamywać rąk, lecz próbować, początkujące przedsiębiorstwa nie od razu obarczają ryzykiem nieobeznania w działaniu firmy i nie rzucają na głęboką wodę. Warto zapoznać się z dokumentami i poznać ludzi, którzy pomogą nam być może w podejmowaniu pierwszych decyzji w roli dyrektora oddziału.

Decyzyjność dyrektora oddziału

decyzyjność dyrektora oddziałuKażde stanowisko decyzyjne, jest obarczone pewnym ryzykiem związanym z podejmowaniem działań mających wpływ na losy firmy oraz jej pracowników. Pomimo obecności i współdecyzyjności rad nadzorczych, obowiązki dyrektora oddziału często polegają na samodzielnym podejmowaniu bardzo trudnych decyzji.

Ten zły dyrektor oddziału

Często współpracownicy niższego szczebla, postrzegają osoby zarządzające jako nieosiągalne byty, które zza biurka zarządzają korporacjami i nie mają ochoty na kontakty z osobami działającymi na niższych szczeblach. Zwykle jest to nieprawda, bo ten zły dyrektor oddziału bardzo chętnie rozmawia z pracownikami, słucha ich i choć jest wymagający co do wyniku końcowego, to bardziej ceni sobie ludzkie zaangażowanie.

Będąc pracownikiem niższego szczebla, spójrzmy czasem nieco bardziej łaskawie na dyrektorów oddziałów. Na ich barkach leżą losy pracowników oraz całej firmy. To wiąże się z ogromnym stresem, z którym nie każdy jest w stanie poradzić sobie tak samo dobrze. Stanowisko dyrektora oddziału wiąże się niemal nierozerwalnie z ogromną dawką stresu ale również dumą z podejmowanej aktywności.