Monthly Archive: Marzec 2018

Obowiązki dyrektora oddziału banku

dyrektor oddziału bankuWysokie zarobki dyrektora oddziału banku wiążą się z ciężką pracą, którą musi wykonać. Zarządzanie operacyjne oddziałem banku wiąże się z analitycznym myśleniem oraz odpornością na stres. Na jego barkach leży również motywowanie pracowników, choćby do realizowania przewidzianego targetu sprzedażowego.

Realizacja planu przede wszystkim

Plan sprzedaży usług bankowych, jest planowany osobno dla każdego oddziału banku. W rękach pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, leży to, jak postrzegają dany oddział i na ile chętnie powierzają mu swoje finanse. Dyrektor musi czuwać nad tym procesem oraz korygować wszelkie nieprawidłowości, często z pomocą osób trzecich. Ważnym zadaniem dyrektora oddziału banku jest również pilnowanie przestrzegania obowiązujących procedur oraz ich samodzielne poszanowanie, bez względu na piastowane stanowisko.

Kluczowi klienci są zwykle obsługiwani przez dyrektora oddziału. Musi więc to być osoba, która nie tylko cechuje się nienaganną aparycją , ale również manierami i cierpliwością, nawet wobec wyjątkowo wymagającego i trudnego klienta. Również w momencie wykrycia zaniedbań na niższym szczeblu, dyrektor oddziału musi rozwiązać sytuację w możliwie polubowny sposób.

Zarobki dyrektora oddziału

zarobki dyrektora oddziałuW zależności od branży, jaką zajmuje się dana osoba, zarobki dyrektora oddziału mogą się od siebie znacznie różnić. Zależy to między innymi od miejsca głównej siedziby firmy oraz od ilości podlegających pracowników.

Pensja stała czy zależna od wyniku?

W zależności od brzmienia kontraktu, dyrektor oddziału może pobierać stałą pensję lub zdecydować się na wynagrodzenie adekwatne od aktualnych wyników, np. kwartalnych. Często tego typu sytuacja ma miejsce w bankach oraz innych miejscach, gdzie mamy do czynienia z handlem i obsługą klienta. W zależności od tego, na jaki sposób wynagrodzenia dana osoba się zdecyduje, jego pensja może sięgnąć nawet 10 000 złotych miesięcznie, przy zatrudnianiu około 10 pracowników.

Kierownicze stanowiska wiążą się z ogromną odpowiedzialnością nie tylko za wynik, ale również za wizerunek firmy oraz za personel. Wszystko musi doskonale ze sobą współgrać i tworzyć spójną całość, aby budować zaufanie do marki. Wówczas sukces organizacji jest niemal pewny, czego zatrudniając dyrektora oddziału oczekuje cała korporacja oraz zapewne on sam od siebie, decydując się na objęcie tego trudnego stanowiska.

Dyrektor oddziału zagranicznej firmy

dyrektor oddziałuTrudno pracować z rodakami, zwłaszcza, w momencie kiedy trzeba nimi efektywnie zarządzać. Nie jest to możliwe, gdy wszyscy nie wykażą choć odrobiny chęci wypełniania obowiązków i subordynacji wobec szefa. Dyrektor oddziału ma za zadanie nie tylko koordynować działania swoich pracowników, ale również kontaktować się na bieżąco z zarządem firmy.

Kultura firmy

Będąc dyrektorem oddziału zagranicznej firmy musimy liczyć się z tym, że w każdym kraju obowiązuje nieco inny model zarządzania oraz kultury organizacji. Będąc osobą zarządzającą, nie zawsze uda się wszystko przenieść do naszych polskich realiów. Należy uświadomić zarządowi różnice w mentalności oraz sposobie pracy, które mogą mieć miejsce. Przy wspólnym porozumieniu i wyjaśnieniu różnic w podejściu do pracy oraz realizacji powierzonych zadań, można uczynić z naszej kultury wartość dodaną. W ten sposób zagraniczna korporacja zostanie wzbogacona nieco inną specyfiką pracy, która z pewnością zaimponuje wielu osobom.

Dyrektor oddziału zawsze musi pilnować, aby kultura firmy nie rozmyła się zbytnio w nowym miejscu i jednocześnie aby nie blokować napływu nowej energii, która może pomóc w rozwoju struktur firmy.