Stres w pracy kierownika oddziału

stres

Jak wiadomo, każde kierownicze stanowisko wiąże się z pewną dozą stresu, z którą nie zawsze dana osoba pracująca w tym zawodzie, jest w stanie sobie poradzić. W związku z tym duże korporacje bankowe ( i nie tylko), organizują szkolenia związane z efektywnym działaniem pod wpływem stresu, a także te z zakresu radzenia sobie ze stresem, nie tylko tym związanym z życiem zawodowym.

Zestresowany dyrektor oddziału

Badania nad stresem, które są wykonywane rokrocznie przez GUS i inne instytucje, potwierdzają, że jednym z głównych źródeł stresu wśród badanych, jest życie zawodowe. Pracownicy obawiają się nie tylko o utratę pozycji zawodowej, ale również o brak awansu w założonym przez siebie czasie, obniżkę pensji, brak premii oraz atmosferę w pracy, która opiera się na niezdrowej rywalizacji. Na szczęście, znacznie rzadziej niż w latach ubiegłych, mamy do czynienia z mobbingiem ze strony bezpośrednich przełożonych.

Kierownicy oddziałów banków stresują się głównie wynikami swojej placówki, tym, czy wszystkie parametry założone na dany miesiąc zostaną spełnione. Stres powodują również kontrole kierowników regionu oraz roszczeniowi klienci.


Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *