Praca dyrektora

Bieżąca odpowiedzialność dyrektora oddziału

dyrektor oddziałuGdy słyszymy o odpowiedzialności na stanowisku kierownika oddziału, zapewne części z nas przychodzi do głowy odpowiedzialność stricte za pracowników. Nie chodzi tylko o to. Ten aspekt jest poruszany bardzo często choćby w różnego rodzaju poradnikach, czy też na szkoleniach. Ale bieżąca odpowiedzialność jest nieco szerszym zagadnieniem.

Mądre i sprawne zarządzanie

Dyrektor oddziału zajmuje się organizacją sprzedaży zarówno w segmencie klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Często odbywa się to na zasadzie kontaktów bezpośrednich, zwłaszcza z największymi i najbardziej majętnymi firmami i osobami. Dużą odpowiedzialnością obarczone jest również  nadzorowanie i rozliczanie wyników sprzedaży poszczególnych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań na odpowiednim poziomie. Zahacza to o zagadnienia motywacji pracowników, a to szczególnie trudne zadanie obarczone z kolei czynnikiem ludzkim, który swoją zmiennością potrafi przytłoczyć niejednego.

Wsparcie sprzedaży przez dyrektora oddziału jest również jednym z najcięższych zadań na tym stanowisku. Często zdarza się, że pomimo zmotywowanych pracowników, coś idzie nie tak. Klienci bywają wyjątkowo trudni, a to przecież w głównej mierze od nich zależy sukces placówki. Toteż warto mieć na uwadze, że nie zawsze da się idealnie nad wszystkim zapanować i zmniejszyć przez to ciążącą presję związaną z odpowiedzialnością.

Obowiązki dyrektorów oddziału na 2019 rok

obowiązki w nowym rokuDyrektorzy oddziałów w momencie nadejścia nowego roku, zwykle mają więcej pracy niż zwykle. To czas podsumowań, rozliczeń oraz wytężonej pracy nad koniecznością poprawy tego, co szwankuje w danej placówce. Często również kierownicy są zmuszeni do wprowadzenia istotnych zmian, które mogą nieco zdezorganizować systemy, które działały dotąd całkiem sprawnie.

Podatki, prawo pracy i urlopy

Dyrektorzy oddziałów muszą liczyć się z tym, że w nowym roku czekają ich kolejne zmiany związane z urlopami pracowników. Jeśli palcówki działały dotychczas również w niedzielę, kierownicy oddziałów po raz kolejny muszą zmienić system układania grafiku i rozliczania czasu pracy. Od stycznia 2019 pracujemy już tylko 1 niedzielę w miesiącu, trzeba więc pomyśleć, jak rozwiązać sprawę osób, które są zatrudnione na niepełny etat. Równie ważne jest rozliczanie ich urlopów oraz ustalenie, jaki stosunek pracy będzie dla danej osoby najkorzystniejszy.

Każdy początek roku to również czas rozliczeń podatkowych. Dyrektorzy oddziału wraz z księgowymi, jak co roku dokładają starań, by każdy pracownik otrzymał swoje rozliczenie na czas. Poza tym zawsze pozostaje otwarta kwestia młodych mam, które coraz chętniej korzystają z przywilejów, które przysługują im z tytułu posiadania małego dziecka. Te wszystkie zmiany musi uwzględnić nie tylko dział kadr, ale również sam dyrektor oddziału. Większość z osób na tym stanowisku, na szczęście jest dobrze przygotowana na tego typu działania, już od początku podjęcia pracy na tym stanowisku.

Kontrola pracowników

kontrola pracownikówJednym z zadań zwykle bardzo nielubianych przez kierowników oddziału, jest kontrola pracowników. Jest to dość trudne zadanie również z pewnych względów sentymentalnych, które z czasem również w sprawach zawodowych zaczynają grać decydującą rolę – w końcu z czasem każdy zżywa się z zespołem, z którym pracuje i który mu podlega. Wówczas o rzetelną kontrolę naprawdę trudno.

Uczciwość i odpowiedzialność

Kontrola pracowników jest niezbędna bez względu na staż ich pracy. Czasem skorygowania wykonywania zadań potrzebują osoby wiele lat pracujące na danym stanowisku, podczas gdy nowe osoby wykonują te same zadania niemal podręcznikowo. To wszystko zależy również od wzajemnego szacunku, którego przestrzegania powinien pilnować kierownik. Każdy musi znać swoje miejsce, jednocześnie wiedząc, co leży w kompetencjach danej osoby. Bywa to dość trudne, zwłaszcza kiedy zespół z czasem zżywa się ze sobą.

Kierowanie zespołem ściśle wiąże się z kontrolą stosunków między pracownikami. Nie wolno dopuścić ani do ich zbytniego rozluźnienia, ani też do zbytniej wrogości i rywalizacji między działami i pojedynczymi pracownikami. Negatywna energia niszczy efektywność i motywację do pracy, w związku z tym kontrola również powinna być przeprowadzona profesjonalnie, bez poniżania i zbędnego odpytywania pracowników, którzy mogą poczuć się „wywołani do tablicy”.

Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku dyrektora oddziału

umiejętności dyrektora oddziałuPraca dyrektora oddziału to nie tylko zarządzanie ludźmi, to również reprezentowanie marki, której niejako staje się twarzą. Bywa to dość trudne, ponieważ zarządzający to człowiek, tak jak każdy z pracowników. Trudno być kimś bez skazy przez cały okres przebywania w pracy, dobrze więc mieć pewne dodatkowe umiejętności, które mogą być przydatne na tym stanowisku.

„To coś”, czego nie może zabraknąć dyrektorowi oddziału

Podzielność uwagi- to jedna z cech, której nie może zabraknąć kierownikowi. Tak jak odporności na stres oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Podobnie jest z komunikatywnością, która często sama w sobie potrafi pomóc w rozwiązywaniu problemów. Kierownikiem nie może być więc ktoś, kto nie jest w stanie otworzyć się na współpracowników i choćby spróbować nawiązania partnerskich relacji.

Ważna w pracy dyrektora oddziału jest również umiejętność oddzielenia spraw zawodowych od stricte prywatnych. Nie może zaistnieć sytuacja, kiedy jedna płaszczyzna będzie przenikała drugą, w efekcie tworząc niebezpieczne połączenie, które niekoniecznie przyniesie korzyści obu stronom.

Roszczeniowy klient dyrektora oddziału

roszczeniowy klientTak jak każdy, kto ma choćby znikomą styczność z ludźmi w pracy wie, że każdemu od czasu do czasu trafia się trudny klient. Niestety, dyrektorowi oddziału, który odpowiada głównie za klientów tzw. zamożnych – również. Oprócz tego osoba na tym stanowisku musi radzić sobie z trudnymi klientami doradców, którzy często nie potrafią sobie poradzić dostępnymi środkami z oczekiwaniami klientów.

Stresujący, roszczeniowy klient

Praca dyrektora oddziału jest z gruntu stresująca. Z pewnością stresu dostarcza również fakt, że bywają w tej pracy przypadki, gdy klient wnosi skargę na dyrektora oddziału, ponieważ ten nie chciał spełnić jego wymagań. Bywa, że kończy się to wieloma nieprzyjemnościami dla kierownika oddziału, a gdy oskarżenia są sformułowane wyjątkowo precyzyjnie i ubrane w oskarżycielskie słowa – może to się również skończyć dla niego zwolnieniem.

Często klienci nie zdają sobie sprawy z tego, że brak reakcji na ich prośby nie wynika z nieuprzejmości pracownika, ale raczej z obowiązków i praw, jakimi dana osoba dysponuje. Bywa to niezrozumiałe dla niektórych i stąd właśnie częste kłopoty dyrektorów oddziałów.

Stres w pracy kierownika oddziału

stresJak wiadomo, każde kierownicze stanowisko wiąże się z pewną dozą stresu, z którą nie zawsze dana osoba pracująca w tym zawodzie, jest w stanie sobie poradzić. W związku z tym duże korporacje bankowe ( i nie tylko), organizują szkolenia związane z efektywnym działaniem pod wpływem stresu, a także te z zakresu radzenia sobie ze stresem, nie tylko tym związanym z życiem zawodowym.

Zestresowany dyrektor oddziału

Badania nad stresem, które są wykonywane rokrocznie przez GUS i inne instytucje, potwierdzają, że jednym z głównych źródeł stresu wśród badanych, jest życie zawodowe. Pracownicy obawiają się nie tylko o utratę pozycji zawodowej, ale również o brak awansu w założonym przez siebie czasie, obniżkę pensji, brak premii oraz atmosferę w pracy, która opiera się na niezdrowej rywalizacji. Na szczęście, znacznie rzadziej niż w latach ubiegłych, mamy do czynienia z mobbingiem ze strony bezpośrednich przełożonych.

Kierownicy oddziałów banków stresują się głównie wynikami swojej placówki, tym, czy wszystkie parametry założone na dany miesiąc zostaną spełnione. Stres powodują również kontrole kierowników regionu oraz roszczeniowi klienci.

Klienci dyrektora oddziału

klienci dyrektora oddziałuDyrektor oddziału banku często ma swoją grupę klientów, z którymi współpracuje. Zwykle są to osoby, które powierzają bankowi sporą część swojego pokaźnego majątku. Czasem lwia część poborów kierownika oddziału to prowizja, pochodząca z operacji, które zostały przeprowadzone dla klientów luksusowych.

Dyrektor oddziału i elita klientów

Klienci dyrektora oddziału to elita, która chce, aby pracować z nią na szczególnych warunkach. Nie ujmując kompetencji doradcom klienta zatrudnionym w banku, często osoby dobrze sytuowane wolą współpracować z kimś z wyższego szczebla. Może się to wiązać tak z ryzykiem wykonywania pewnych operacji, jak i większym zaufaniem i pewnością, co do prawidłowego przebiegu danej transakcji.

Klientami dyrektora oddziału mogą być również klienci wyjątkowo trudni, którzy chcą mieć świadomość, że pracują z kimś o wyjątkowych możliwościach zarządczych i operacyjnych. To bardzo ważne, aby odpowiednio podejść do takich klientów, gdyż są oni wyjątkowo wymagający, często celowo utrudniając pewne procesy. Na szczęście takich klientów jest dość mało.

W którym regionie dyrektorzy oddziału zarabiają najwięcej?

zarobki dyrektorówStanowisko dyrektora oddziału charakteryzują zarobki znacznie powyżej średniej krajowej. Z powodu znacznego udziału prowizji w ilości miesięcznej pensji, warto zastanowić się nad tym, w którym regionie najbardziej warto aplikować na to stanowisko. Nie będzie zaskoczeniem, że województwa zachodnie dominują w zarobkach, również w sektorze bankowym.

Zarobki proporcjonalne do obowiązków

Zadaniem dyrektora oddziału jest kompleksowe koordynowanie działaniami kasjerów oraz doradców klienta.. Oprócz tego również może zajmować się on obsługą klientów, którzy bywają najbardziej wymagający – to osoby, które lokują w banku duży kapitał i zwykle wymagają szczególnego traktowania. Dla pracowników banku tacy klienci to skarb. W przypadku dyrektora oddziału, prowizja może stanowić nawet 16% całego wynagrodzenia.

Zarobki dyrektora oddziału w sektorze bankowym lub innej placówce finansowej, mogą sięgać nawet 12000, w zależności od miejsca położenia placówki oraz jej obrotów. W ogólnych zestawieniach zarobków dyrektorów banków, przodują wcześniej wspomniane województwa zachodnie. Jednak dla nieco mniej wymagających osób, wystarczające będzie rozpoczynanie swojej drogi w mniejszych placówkach, z dużymi perspektywami.

Kto czuwa nad dyrektorem oddziału?

dyrektor oddziałuKażdy dyrektor, np. oddziału banku, ma nad sobą osoby, które kierują jego pracą. Starają się również one korygować ewentualne błędy, aby nie dopuścić do rażących zaniedbań. To zwykle tzw. dyrektorzy regionu lub osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe, w głównych oddziałach firm.

Każdy kierownik ma swojego kierownika

Jeśli kierownik oddziału popełni jakiś rażący mniej lub bardziej błąd, znajdą się osoby, które będą chciały to natychmiast skorygować. To dobry proceder, bo dzięki niemu nikt nie czuje się bezkarny. Poza tym wciąż można doskonalić swoje umiejętności, które są bezcenne w pracy z ludźmi. To ważne dla atmosfery w całym zespole, aby był ktoś z zewnątrz, kto w razie potrzeby będzie umiał np. załagodzić narastające konflikty na linii – kierownik oddziału – pracownicy.

Czasem kierownicy narzekają na konieczność raportowania swoich działań oraz możliwość kontroli. Jednak bez tych kilku aspektów, ich praca byłaby bardzo ciężka, bo błądziliby po omacku z niektórymi decyzjami. Ważne jest, aby słuchać przełożonych i próbować stosować się do ich zaleceń. Wówczas praca powinna przebiegać sprawnie i bez większych trudności.

Dyrektor oddziału – prognozy zawodowe na 2018 rok

rynek pracy 2018 rokW roku 2018 nastąpi wzrost zatrudnienia w wielu sektorach, będziemy również cieszyć się nieco większymi zarobkami, tak twierdzą specjaliści. Również w sektorach kierowniczych ma nastąpić znaczny progres. Będzie on związany z większą liczbą przedsiębiorstw oraz coraz większym zapotrzebowaniem na kompetentne osoby na kierowniczych stanowiskach.

Dobry dyrektor oddziału to skuteczny kierownik

W sektorze usługowym i bankowym, każdy z oddziałów danej firmy ma za zadanie realizację z góry założonego planu. Niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i całość zamierzonego planu stoi w opozycji do realnych możliwości danego oddziału. To nic, ponieważ plany zwykle tworzone są bardzo życzeniowo, zakładając pewne nadwyżki.

Wymagania co do realizacji planów będą z pewnością coraz większe. Wszystko w rękach kierowników oddziałów, którzy próbując skutecznie zmotywować swoich pracowników, przyczynią się do zwiększenia realizacji planów. Zapotrzebowanie na skutecznych managerów i kierowników wciąż jest bardzo duże i to na terenie całego kraju, z pewnością pozostanie takie również przez cały 2018 rok.