Chief Operating Officer

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz Klient stworzył innowacyjną platformę dedykowaną dla branży e-commerce, obejmującą obszary realizacji, transportu czy magazynowania zarówno dla handlu elektronicznego jak i detalicznego, zapewniając pełną kontrolę logistyczną. Dzięki unikalności produktu dedykowanego dla tak rozwojowego obszaru, firma niezmiennie poszerza obszar obsługiwanych Klientów, w tej chwili wchodząc już na rynki międzynarodowe.
Chief Operating Officer
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 43030#20120069
Zakres obowiązków:
 • Definiowanie i wdrażanie procesów operacyjnych wewnętrznie, zarówno w kontaktach z klientami, jak iw całym łańcuchu dostaw
 • Opracowywanie sposobów poprawy spójności, wydajności i rentowności
 • Współpraca z innymi członkami zespołu zarządzającego w celu pomocy w definiowaniu obowiązków operacyjnych i uzgadnianiu celów, rezultatów i kamieni milowych
 • Ustalanie priorytetów i kaskadowanie decyzji strategicznych na poziomie operacyjnym oraz w kwestii założonych zadań i kamieni milowych
 • Odpowiednie zarządzanie zasobami w celu osiągnięcia określonych celów krótko- i długoterminowych
 • Organizacja i koordynacja procesów wymiany informacji i współpracy pomiędzy kluczowymi działami: rozwoju produktu, sprzedaży, marketingu, sukcesu klienta, realizacji
 • Ocena wydajności wszystkich funkcji i współpraca z menedżerami w celu zwiększenia wydajności poprzez analizę i interpretację danych i wskaźników
 • Rozwijanie zrównoważonej, ale zorientowanej na wyniki kultury
 • Wspieranie i aktywne uczestniczenie w procesie pozyskiwania funduszy
Wymagania:
 • Udokumentowane doświadczenie jako kierownik / kierownik działu w dynamicznie rozwijającym się startup / scaleup
 • Bycie przedsiębiorcą i Działaczem
 • Doświadczenie w zarządzaniu w startupie technologicznym lub scaleup
 • Analityczny umysł, możliwość pracy i opierania myślenia na danych, wyciąganie z nich odpowiednich wniosków i wykorzystywanie w osiąganiu kluczowych celów organizacyjnych
 • Komunikatywność i rozwinięta sztuka perswazji
 • Wyjątkowe zdolności organizacyjne i przywódcze
 • Wiedza technologiczna i pasja do innowacji
 • Dobra znajomość produktów cyfrowych, marketingu (zwłaszcza online) i sprzedaży

Uczciwość, motywacja do działania

Oferujemy:
 • Elastyczne formy współpracy: B2B lub umowa o pracę
 • Rola kierownicza w szybko rozwijającym się, dobrze finansowanym startupie, cieszącym się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej, żeglującym według wielkiego trendu, z silnymi VC na pokładzie
 • Pełna własność i swoboda prowadzenia i wprowadzania innowacji
 • Konkurencyjny pakiet wynagrodzeń, w tym hojny ESOP
 • Silnie zmotywowany, rosnący zespół
 • Praca w młodej, dynamicznej firmie
 • Praca w ambitnym środowisku z silnym naciskiem na rozwój osobisty i otwartą komunikację
 • Warszawa: Biuro o powierzchni 250-300 m2, bez typowego "openspace" (są większe i mniejsze pomieszczenia)
 • Parking
 • Pokój do relaksu
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Podobne oferty pracy

If you are a person, who: Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something; Is proactive, and is looking...

Chief Operating Officer [rekrutacja prowadzona online]

25 Stycznia 2021

Cloud Best Sp. z o.o.,

mazowieckie / Warszawa

Odpowiedzialność za wszystkie aspekty wydajności technicznej, jakości i harmonogramu; zarządzanie rozwojem firmy, możliwościami produkcyjnymi czy...

Dyrektor operacyjny

15 Stycznia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze,

mazowieckie / Skrzyńsko

Kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie planów krótko-, średnio- i długoterminowych firmy; tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa; strategiczne...

Dyrektor

12 Stycznia 2021

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,

małopolskie / Kraków