Dyrektor Biura Energetyki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Dyrektor Biura Energetyki

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IEN/12/05/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • planowanie krótko i długoterminowych zadań podległego Biura,
 • organizowanie pracy podległego Biura,
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań działalności Biura,
 • monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji projektów podległego Biura
 • nadzór i koordynacja spraw technicznych i organizacyjnych związanych z utrzymaniem, rozwojem technicznym, eksploatacją i modernizacją urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • kształtowanie polityki rozwoju i strategii utrzymania urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • nadzorowanie standaryzacji, tworzenia przepisów wewnętrznych, realizowaniem uchwał i wniosków przyjmowanych przez Zarząd Spółki PKP PLK S.A. w zakresie branżowej działalności Biura,
 • kreowanie strategii prowadzenia długookresowych prac badawczo-rozwojowych dotyczących postępu technologicznego,
 • reprezentowanie Spółki i jej interesów we wszystkich kontaktach z organizacjami administracji rządowej i przedsiębiorcami działającymi w zakresie produkcji
  i wykonywania usług na rzecz PKP PLK S.A. w zakresie elektroenergetyki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunkach elektrotechnika, energetyka,
 • 8 lat doświadczenia zawodowego w specjalności energetyka, w tym 4 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie: elektroenergetyka, energetyka, nowe technologie w energetyce,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Podobne oferty pracy