Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (Konkurs)

Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Konkurs)
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • Wyznaczanie strategii ciągłego rozwoju Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (dalej: CWBK), w tym opracowanie misji, strategii rozwoju, utworzenie efektywnej struktury organizacyjnej, opracowanie procedur operacyjnych, zadań i nadzór nad ich realizacją, w celu kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji badań klinicznych, zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych.
 • Koordynacja pracy i zarządzanie zespołem CWBK.
 • Przygotowanie rocznych planów pracy i projektu planu rzeczowo-finansowego oraz przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności CWBK.
 • Promocja CWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej, pozyskiwanie nowych badań klinicznych i nowych partnerów do współpracy.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjacji i realizacji badania klinicznego.
 • Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań, zapewnienie struktury umożliwiającej stworzenie jednego punktu kontaktowego dla sponsora.
 • Nawiązywanie i rozwijanie współpracy w zakresie badań klinicznych z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
 • Reprezentowanie CWBK na spotkaniach i wydarzeniach dotyczących badań klinicznych.
 • Bieżąca współpraca z jednostkami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi UML w zakresie realizacji projektów dotyczących badań klinicznych, w tym koordynacja działań merytorycznych projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UML” finansowanego od Agencji Badań Medycznych.
Zakres odpowiedzialności:
 • Zapewnienie funkcjonowania jednostki zgodnie z Standardami Modelowego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych opracowanego przez Agencję Badań Medycznych.
 • Realizacja postanowień porozumienia o utworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych, w tym odpowiedzialność za pozytywny proces certyfikacji wykonany przez Agencję Badań Medycznych.
 • Realizacja Agendy Badawczej oraz wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UML” (dokumenty do wglądu na żądanie).
 • Zapewnienie zewnętrznego finansowania działalności CWBK (poprzez pozyskiwanie niekomercyjnych i komercyjnych badań klinicznych).
Wymagania kwalifikacyjne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane medyczne lub farmaceutyczne.
 • Ogólny staż pracy minimum 15 lat.
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji badań klinicznych lub badań naukowych.
 • Minimum 8 letnie doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku w instytucjach publicznych, branży farmaceutycznej lub badaniach klinicznych.
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem prowadzącym badania kliniczne.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.
 • Znajomość zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem.
 • Doświadczenie w kierowaniu minimum 5 osobowym zespołem pracowników.
 • Doświadczenie w zarządzaniu jakością, analizie procesów i opracowywaniu procedur.
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, ustalania priorytetów zarządzania.
 • Skuteczność w realizacji dotychczasowych celów zawodowych.
 • Umiejętności organizacyjne i negocjacyjne.
Mile widziane:
 • Dyplom MBA.
 • Studia podyplomowe z zakresu Badań Klinicznych.
 • Udokumentowana certyfikatem znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

            Wzór formularza

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

            Wzór formularza

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje.
Co oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Kreatywną pracę pełną wyzwań.
 • Pakiet socjalny.
Podobne oferty pracy