Dyrektor delegatury

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Konin
Ogłoszenie o naborze Nr 86833

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie województwa objętym zakresem działania delegatury

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • zagrożenie biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana asertywność i komunikatywność

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • klatka schodowa szerokości 140 cm z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe

 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych są przystosowane dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze

Zakres zadań

 • Nadzoruje i zapewnia właściwą organizację i funkcjonowanie delegatury urzędu
 • Nadzoruje organizacyjne sprawy prowadzone w delegaturze z zakresu obsługi cudzoziemców, paszportów, zdrowia nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz straży łowieckiej, pod kątem prawidłowości, efektywności i terminowości realizowanych zadań
 • Kieruje pracą Oddziału Obsługi Delegatury w celu zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji zadań
 • Nadzoruje sprawy z zakresu bezpośredniej obsługi klientów delegatury w celu zapewnienia właściwej i kompetentnej obsługi klientów Urzędu na obszarze działania delegatury
 • Nadzoruje realizację zadań organizacyjnych i obsługi delegatury, w tym m.in. dotyczących ewidencji czasu pracy, współpracy z służbami bhp, majątku delegatury, spraw finansowych, administrowania budynkami oraz zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej i ochronie informacji niejawnych
 • Nadzoruje obsługę magazynów Archiwum Zakładowego w delegaturze
 • Nadzoruje realizację zadań w zakresie obsługi informatycznej delegatury, w tym m.in.: w zakresie administrowania systemami informatycznymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Nadzoruje przepływ informacji wewnątrz delegatury i w kontaktach zewnętrznych oraz dba o właściwy wizerunek delegatury jako części urzędu
 • Reprezentuje wojewodę i urząd na oficjalnych spotkaniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: minimum 1 rok w kierowaniu zespołem lub 2 lata na samodzielnym stanowisku pracy
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Pracy oraz przepisów bhp
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętności kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenie odpowiedzialności
 • Zdolność analitycznego i systemowego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami
Podobne oferty pracy

zarządzanie i rozwój podległych pracowników koordynacja, nadzór i zarządzanie pracą Oddziału, w tym kosztami odpowiedzialność za wielkość...

Dyrektor oddziału

7 Grudnia 2021

extraDACH,

wielkopolskie / Poznań

Pozyskiwanie kontraktów polegających na na budowie pod klucz obiektów w branżach ochrony środowiska, energetyka, przemysł, ropa i gaz. Wykształcenie...

Dyrektor Oddziału firmy inżynieryjno – budowlanej

6 Grudnia 2021

CONTROL PROCESS S.A.,

śląskie / Katowice

Potrzebne Ci będzie: doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzedażowym doświadczenie w sprzedaży i obsłudze produktów kredytowych umiejętność...

Dyrektor Oddziału

3 Grudnia 2021

mFinanse S.A.,

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz