Dyrektor delegatury

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73378

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


 

Zakres zadań

 • Kieruje działalnością Delegatury poprzez sporządzanie planów pracy oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań
 • Wydaje decyzje administracyjne, polecenia kontroli, upoważnienia do kontroli oraz zalecenia pokontrolne w ramach udzielonych upoważnień
 • Reprezentuje Urząd w kontaktach z przedstawicielami lokalnych władz, urzędów i instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze telekomunikacji lub radiokomunikacji lub poczty oraz co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub 2 lata
na stanowisku samodzielnym w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, Prawo zamówień publicznych, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o systemie oceny zgodności, o kompatybilności elektromagnetycznej, o finansach publicznych, o ochronie informacji niejawnych, o prawach konsumenta, o ochronie konkurencji i konsumentów, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej a także przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomośc przepisów ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • Posiadanie kompetencji: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zarządzanie działaniami podległych zespołów (Operacja, HR, Finanse, Aplikacje IT, Infrastruktura IT, Supply Chain) Koordynowanie...

  Dyrektor Zakładu (e-commerce) (K/M)

  1 Marca 2021

  AUDIT Doradztwo Personalne,

  zachodniopomorskie / Goleniów

  Nadzór planów finansowych, tworzenie nowych strategii mających zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa. Reprezentowanie firmy na spotkaniach...

  Dyrektor generalny

  26 Lutego 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu,

  opolskie / Opole

  You steer the ship through the next phase: Further Internationalization and Growth You explore new business possibilities and together with the team make them...

  Dyrektor Zarządzający

  24 Lutego 2021

  PhotoClaim Sp. z o.o.,

  zachodniopomorskie /