Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Wsparcia i Rynku Energii

PGE Energia Ciepła S.A.

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej PGE SA, największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Posiadamy ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 640 km.

Produkujemy i dostarczamy ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Jesteśmy obecni także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach.

Dajemy stabilne zatrudnienie ponad 3,5 tys. Pracownikom.

 

Rozpoczynamy rekrutację na stanowisko:

Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Wsparcia i Rynku Energii
Miejsce pracy: Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za
:

 • kierowanie i organizacje działań w procesach Rynku Mocy, m.in.:
  • zarządzanie procesami związanymi z przygotowywaniem i operacyjnym przeprowadzeniem certyfikacji dla aktywów Grupy PGE EC,
  • zarządzanie procesami przygotowywania ofert do Rynku Mocy,
  • koordynacje współpracy z PSE, OSD, Zarządcą Rozliczeń, Oddziałami i spółkami Grupy PGE EC.
 • kierowanie i organizacje działań w procesach pozyskania wsparcia dla produkcji w wysokosprawnej kogeneracji, m.in.:
  • kierowanie procesem przygotowywania wniosków o dopuszczenie do systemu wsparcia w postaci premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz do udziału w aukcjach CHP oraz naborach CHP,
  • kierowanie procesem związanym z przeprowadzaniem korekt i uzupełnień złożonych wniosków o wsparcie wysokosprawnej kogeneracji,
 • kierowanie i koordynacje działań w obszarze taryfy na dystrybucję energii elektrycznej oraz lokalnej sprzedaży energii elektrycznej z potrzeb własnych, m.in.
  • kierowanie współpracą z Oddziałami, w których znajdują się obszary dystrybucji energii elektrycznej,
  • kierowanie procesem sprawozdawczości do URE, Zarządcy Rozliczeń, OSD.
 • kierowanie i koordynacje działań w obszarze wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • kierowanie i organizacje działań w obszarze sprawozdawczość i opłat do PSE (OZE, CHP, jakościowa, przejściowa, mocowa) związanych z wykonywanym obszarem odpowiedzialności,
 • współprace z innymi departamentami w zakresie kreowania i konsultacji rozwiązań legislacyjnych dotyczących systemów wsparcia (Ustawy, Rozporządzenia) oraz dokumentów operacyjnych (Regulaminy przygotowywane przez PSE i URE), proponowanie zmian korzystnych dla Grupy w przygotowywanych aktach prawnych,
 • monitorowanie funkcjonowania systemów wsparcia w celu dostosowania procesów i procedur Grupy do potencjalnych zmian w tym obszarze.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, pożądane: prawnicze, techniczne lub ekonomiczne,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w branży energetycznej, w tym doświadczenia związanego z pełnieniem funkcji kierowniczych,
 • znajomości funkcjonowania rynku mocy i procesów z nim związanych,
 • znajomości funkcjonowania systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii,
 • znajomości rynku energii elektrycznej,
 • znajomości zagadnień związanych z polityką energetyczną Unii Europejskiej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (B2).

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prywatną opieką medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny,
 • bogaty system kafeteryjny ZFŚS (dofinansowanie wakacji, żłobków i przedszkoli; karty Multisport),
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego),
 • przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
Podobne oferty pracy