Dyrektor ds. kształcenia

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy i doradztwa personalnego. Prowadzimy działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji oraz outsourcingu. Dzięki bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym działamy w 57 krajach świata. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570.

 

Dla sieci szkół policealnych prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 

Dyrektor ds. kształcenia
Miejsce pracy: Łódź

Nasz Klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Stałe wynagrodzenie i atrakcyjny system premiowy
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego oraz prywatnej opieki medycznej na bardzo atrakcyjnych warunkach
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i wykazania się inicjatywą
 • Pracę w zespole ekspertów w dziedzinie kształcenia policealnego dla dorosłych

Zadania:

 • Nadzór nad rejestracją nowych szkół i kierunków kształcenia oraz nad formalno-prawną poprawnością całego procesu
 • Nadzór nad zgodną z wymogami prawa oświatowego i wewnętrznymi standardami organizacji procesu kształcenia w zarządzanych szkołach
 • Opracowanie koncepcji i wdrożenie jakościowych standardów prowadzenia kształcenia
 • Nadzór nad istniejącą bazą dydaktyczną oraz tworzenie i wdrożenie polityki zarządzania bazą dydaktyczną w ramach przyznanych budżetów
 • Dbanie o prawidłowe wdrożenie istniejących programów nauczania i opracowywanie nowych
 • Kontrola prawidłowości funkcjonowania szkół w aspekcie dydaktycznym pod kątem wymogów nakładanych przez prawo oświatowe i zewnętrzne instytucje w kontekście wewnętrznej polityki
 • Bieżące zarządzanie i dbałość o rozwój zespołu działu kształcenia
 • Bieżące wsparcia kadry dydaktycznej (pracowników szkół)

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w firmie o rozproszonej strukturze organizacyjnej, mile widziane w obszarze zarządzania placówkami oświatowymi
 • Wykształcenie wyższe, preferowani absolwenci zarządzania oświatą
 • Praktyczna znajomość prawa oświatowego
 • Umiejętność współpracy z instytucjami publicznymi
 • Umiejętność realizacji celów w oparciu o założony budżet
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i prowadzenia negocjacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 40-082 Katowice, KRS 0000152084:
 • Dla celów obecnego procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W przyszłości na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym. TAK/NIE
 • Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. TAK/NIE

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, KRS 0000152084 spółkom powiązanym z GI Group sp. z o.o., tj. Wyser sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o.
 • W celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W celach marketingowych tych podmiotów. TAK/NIE
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach wynikających z przetwarzania moich danych osobowych przez GI Group Sp. z o.o.

https://pl.gigroup.com/klauzula-informacyjna-rekrutacja/

https://pl.gigroup.com/klauzula-informacyjna-marketing/

Podobne oferty pracy