Dyrektor ds. ryzyka [rekrutacja zdalna]

Dyrektor ds. ryzyka [rekrutacja zdalna]
Miejsce pracy: Warszawa Centrum

Termin: 22 września 2021 r.

Twój zakres obowiązków:
 • opracowanie strategii oraz wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji, 
 • tworzenie transparentnych oraz efektywnych zasad zarządzania ryzykiem poprzez wdrożenie oraz aktualizację wymaganych regulacji wewnętrznych w zakresie monitorowania i raportowania ryzyk występujących w Spółce,
 • wdrażanie niezbędnych narzędzi pomiaru ryzyka, 
 • analiza bieżących ryzyk i identyfikacja potencjalnych ryzyk, które wpływają na organizację,
 • rekomendowanie metod przeciwdziałania ryzyku oraz monitorowanie procesu transferu lub przeciwdziałania ryzyku,
 • niezależne zarządzanie ryzykiem oraz sprawowanie funkcji kontrolnych w tym zakresie,
 • organizacja oraz przewodniczenie Komitetowi Ryzyka,
 • raportowanie poziomu ryzyka do Zarządu spółki oraz niezależnego Komitetu Audytu na poziomie Rady Nadzorczej,
 • prowadzenie szkoleń, budowanie świadomości oraz pełnienie roli edukacyjnej w organizacji w zakresie zasad zarządzania ryzykiem,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń operacyjnych oraz informowanie o najbardziej znaczących zagrożeniach,
 • współudział w tworzeniu planów ciągłości działania w celu ograniczenia ryzyka.
Nasze wymagania:
 • wyższe wykształcenie, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, matematyka, statystyka, ekonometria,
 • min. 10 lat doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej,
 • biegła znajomość przepisów i standardów związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym i operacyjnym,
 • bardzo dobra znajomość funkcjonowanie rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych,
 • doświadczenie w projektach wdrażania kultury ryzyka,
 • zdolność strategicznego i koncepcyjnego myślenia,
 • zdolności interpersonalne i budowania silnego wizerunku,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Mile widziane:
 • posiadanie certyfikatów z zarządzania ryzykiem finansowym FRM lub PRM (lub zainteresowanie certyfikacją),
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu ryzyka / bankowości / funduszy inwestycyjnych.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:
Podobne oferty pracy