Dyrektor ds. zarządzania zmianą departamentu finansów

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Dyrektor ds. zarządzania zmianą departamentu finansów
Miejsce pracy: Kraków
Numer: StPr/21/0735
OBOWIĄZKI:
Zaangażowanie się w dyskusję na temat strategicznego kierunku zmian w ramach funkcji kontroli produktu, abymóc w odpowiednim czasie przedstawić solidną propozycję finansowania. Zapewnienie, że programy zmian strategicznych są dobrze dopasowane do celów i strategii biznesowych Kontroli Produktu. Zapewnienie, żeinteresariusze są odpowiednio i trafnie poinformowani o ważnych decyzjach, postępach, ryzyku i planowanych środkach łagodzenia zidentyfikowanych zagrożeń, zapewnienie, że pula zmian zasobów ma odpowiednie plany szkoleniowe wspierające migrację do pracy wmetodologii Agile. Zarządzanie wydajnością zespołu, zapewnianie im odpowiedniego sterowanie i kieruneku. Budowanie i utrzymywanie zdrowych relacji między zespołem ds. Zmiany bezpośredniej, biznesem, IT i innymi współpracownikami zajmującymi się zmianami, pracującymi nad inicjatywami, które z kolei mogą wpłynąć na funkcję kontroli produktu. Zarządzanie zaległościami, zapewnienie, że prośby o ulepszenia są odpowiednio rejestrowane (z korzyściami) i priorytetyzowane do realizacji. Stosowanie odpowiednich metodologii dostarczania Agile i wdrażanie ich w programach transformacyjnych. Ustanowienie i śledzenie wskaźników realizacji zespołu w odniesieniu do pracy priorytetowej i podjęcie działań naprawczych w razie potrzeby. Zapewnienie, że artefakty projektu sąaktualne i w pełni zgodne z wymaganiami Business Transformation Framework (BTF). Zapewnienie, że zespół ds. Zmian jest w pełni świadomy przyjętej metodologii Agile, codziennie obowiązujących harmonogramów dostaw. Zarządzanie w zakresie wydawania i zamykaniaprojektów, wdrażanie i zachęcanie do przyjmowania narzędzi zmian obejmujących cały program, takich jak między innymi Jira, Confluence, Qlik, RP
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Finanse- projekty
Język: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe, kierunek wykształcenia finanse - projekty. Doświadczenie zawodowe 12-15 lat w Finansach, tj. w projektach usług finansowych, w zarządzaniu zmianą, wdrażaniem lub ulepszaniem systemów IT w dużej organizacji, w pracy z raportowaniem finansowym i zarządczym. Umiejętność doskonała znajomość produktów finansowych na światowych rynkach, zarządzanie projektami, doskonałe umiejętności analityczne, ze zdolnością do strukturyzowania problemów i znajdowania rozwiązań, znajomość nowych technologii, takich jak sztucznainteligencja, ML, przetwarzanie w chmurze, wizualizacja, kryptowaluty. Biegły w aplikacjach Microsoft Office (Word, Excel, Visio, Powerpoint). Uprawnienia znajomość PRINCE2, PMP, Kwalifikacje w obszarze finansowo księgowym CFA, CIMA z 10-12 letnim doświadczeniem. Znajomość języków obcych angielski, inne dodatkowym atutem.

Miejsce pracy:

Kraków


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 25 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Podobne oferty pracy