Dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH”

 

dla której funkcję organu założycielskiego sprawuje Komendant Główny Policji

Dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej
Miejsce pracy: Warszawa

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w podmiocie gospodarczym o profilu usługowym lub turystyczno - hotelarskim lub administracji publicznej,
 • minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami i prawa pracy,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i marketingu oraz sprzedaży,
 • umiejętność planowania kompleksowego i strategicznego rozwoju firmy (w tym planowanie i budżetowanie inwestycji i remontów),
 • umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, argumentowania, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie praktyczna wiedza z zakresu tworzenia lub restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, jak również doświadczenie w spółkach prawa handlowego na stanowisku dyrektora handlowego lub ekonomicznego lub członka zarządu.

 

Do głównych obowiązków dyrektora instytucji gospodarki budżetowej „Centrum Usług Logistycznych” należy w szczególności:

 • zarządzanie Centrum Usług Logistycznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego,
 • reprezentowanie Centrum Usług Logistycznych na zewnątrz, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli,
 • przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • gospodarowanie majątkiem rzeczowym i obrotowym Centrum Usług Logistycznych,
 • organizacja i prowadzenie kontroli wewnętrznej i zarządczej,
 • prowadzenie polityki zatrudnienia i wynagradzania,
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040z późn. zm.),
 • przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zasad polityki rachunkowości oraz innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Centrum Usług Logistycznych,
 • przygotowanie strategii działania Centrum Usług Logistycznych,
 • informowanie Komendanta Głównego Policji o zamierzeniach lub zdarzeniach mogących mieć znaczący wpływ na działalność lub wyniki ekonomiczne Centrum Usług Logistycznych.
Podobne oferty pracy

Dołączając do naszego Zespołu otrzymasz: konkurencyjne dochody (atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników oraz Twojego...

Dyrektor Obszaru

22 Września 2020

Nationale-Nederlanden,

łódzkie / Łódź

Dołączając do naszego Zespołu otrzymasz: konkurencyjne dochody (atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników oraz Twojego...

Dyrektor Obszaru

22 Września 2020

Nationale-Nederlanden,

mazowieckie / Radom

Potrzebne Ci będzie: doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzedażowym doświadczenie w sprzedaży i obsłudze produktów kredytowych umiejętność...

Dyrektor Oddziału

21 Września 2020

mFinanse S.A.,

dolnośląskie / Wrocław