Dyrektor Projektu ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Dyrektor Projektu ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/125/07/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynowanie projektów i zadań związanych z wyznaczonym obszarem,
 • koordynowanie pracy zespołu projektowego lub/i współpraca z innymi komórkami w zakresie realizacji projektów,
 • monitorowanie i raportowanie przebiegu projektu i wyznaczonych zadań,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych projektów,
 • opracowanie, aktualizowanie i doskonalenie dokumentów bazowych dla dokumentacji przetargowej, przedprojektowej i projektowej dla procesu inwestycyjnego,
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z dokumentami bazowymi i wytycznymi,
 • kontrola stosowania przez komórki organizacyjne standardowych dokumentów bazowych (treść stała) oraz stosowania głównych wytycznych w zakresie kluczowych elementów dokumentów bazowych (kamienie milowe, kary umowne, zamknięcia torowe),
 • wsparcie zespołów projektowych w udzielaniu odpowiedzi na pytania, zbieranie oraz analiza najczęściej występujących pytań wykonawców pod kątem zmian we wzorcowych dokumentach w zakresie zapisów technicznych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności inwestycje, w tym 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office i programu Norma Pro na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • efektywność,
 • proaktywność.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty pracy