Dyrektor Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Dyrektor Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji

Poznań
Numer referencyjny:
WZ/IR/24/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynację i nadzór nad realizacją inwestycyjnych projektów związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej na obszarze Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji, obejmującego zakresem działania tereny województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • organizacja pracy Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji,
 • przydział projektów inwestycyjnych i zapewnienie zasobów do ich realizacji na obszarze Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji,
 • zarządzanie zespołami pracowników w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań podległego Regionu,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, placówkami naukowo - badawczymi, jednostkami organizacyjnymi Spółki, zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami organizacyjnymi Grupy PKP w zakresie realizowanych inwestycji,
 • rozwiązywanie problemów i analiza zagrożeń procesów inwestycyjnych,
 • uzyskiwanie akceptacji dla planowanych wydatków kapitałowych na projekty inwestycyjne.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 8 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z inwestycjami, w tym 4 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołami pracowników,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z budownictwem, zamówieniami publicznymi, zarządzaniem projektami,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty pracy