Dyrektor

Dyrektor
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Cavatina Hall – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce.

Wymagania merytoryczne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji działającej w sferze kultury, w szczególności związanej z muzyką lub 5-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką,
  • doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla projektów kulturalnych,
  • umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
  • znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, preferowane w instytucji artystycznej ,
  • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w szczególności muzycznych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.
Wymagania dodatkowe:
  • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
  • list motywacyjny,
  • życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
  • pisemną koncepcję programowo-organizacyjną Cavatina Hall zwaną „Programem działania” uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji na okres co najmniej 3 lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza) zawierającą koniecznie strategię pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i plan gospodarowania środkami,    sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe, plan promocji oraz zarys repertuaru.
Podobne oferty pracy

Główny cel: Oczekujemy, że będziecie Pan/Pani nadzorować personel, budżet i działalność zakładu produkcyjnego w Suwałkach. Zakres...

Dyrektor Generalny

27 Lipca 2021

Institute of Medical Herbs sp. z o.o,

podlaskie / Suwałki

Opis stanowiska: Współtworzenie i realizowanie strategii działania firmy Monitorowanie postępów wobec wdrożonych rozwiązań Nadzór nad sporządzaniem...

General Manager

26 Lipca 2021

INSPIRO TEAM SP. Z O.O,

mazowieckie / Warszawa