Dyrektor

Ogłoszenie numer: 3359706, z dnia 2020-05-07

Ogłoszenie nr 20/2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Departament Zdrowia

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Wymiar etatu: 1

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:
 • kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Departamentu Zdrowia zgodnie Regulaminem Departamentu Zdrowia oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • współdziałanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań będących w kompetencji Samorządu Województwa
 • współpraca z Komisjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację programów wdrażanych przez Departament Zdrowia
Wymagania niezbędne:
 • min. 6-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 • doświadczenie w zarządzaniu min. kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników
 • umiejętność właściwego zarządzania, motywowania i budowania relacji podległego zespołu
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu województwa, ochrony zdrowia
 • umiejętność zarządzania informacją
 • komunikatywność
Wymagania dodatkowe:
 • zaangażowanie
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
Informacje o warunkach i miejscu pracy:
 • Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, kopie świadectw pracy i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.”
   zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Podobne oferty pracy

Dołączając do naszego Zespołu otrzymasz: konkurencyjne dochody (atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników oraz Twojego...

Dyrektor Obszaru

22 Września 2020

Nationale-Nederlanden,

łódzkie / Łódź

Dołączając do naszego Zespołu otrzymasz: konkurencyjne dochody (atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników oraz Twojego...

Dyrektor Obszaru

22 Września 2020

Nationale-Nederlanden,

mazowieckie / Radom

Potrzebne Ci będzie: doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzedażowym doświadczenie w sprzedaży i obsłudze produktów kredytowych umiejętność...

Dyrektor Oddziału

21 Września 2020

mFinanse S.A.,

dolnośląskie / Wrocław