Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 79387

Warunki pracy

Siedziba Inspektoratu jest zlokalizowana na 2 piętrze budynku bez windy

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki budżetowej tj. pełną obsługę finansowo-księgową Inspektoratu
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi
 • dokonuje wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • wykonuje konieczne sprawozdania, przygotowuje informacje i analizy
 • sporządza listę płac ( dla 6 osób)
 • realizuje zobowiązania wobec ZUS i US
 • dokonuje rozliczeń z budżetem oraz funduszem socjalnym
 • prowadzi rozliczenia inwentaryzacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego praktyka w księgowości
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nieskazanie za przestepstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  General duties: carrying out accounting, tax and management accounting carrying out salary section (salaries, vacation, sick leave accounting, etc.) support by...

  Chief Accountant

  16 Czerwca 2021

  Rodina Europe,

  mazowieckie / Warszawa