HR Manager (K/M)

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. poszukuje Kandydata na stanowisko

HR Manager (K/M)
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski (okolice)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zarządzanie procesami i działaniami związanymi z zasobami ludzkimi: rekrutacje, szkolenia, rozwój, wynagrodzenia i świadczenia, komunikacja z pracownikami i inne wymagane czynności
 • Kierowanie strategiami lub programami HR opartymi na potrzebach biznesowych
 • Zarządzanie i motywowanie pracowników Działu Personalnego
 • Wdrażanie narzędzi HR-owych ukierunkowanych na efektywną współpracę z biznesem i optymalizację procesów personalnych (oceny pracowników, szkolenia, systemy wynagrodzeń)
  Realizowanie celów w firmie, raportowanie kierownictwu informacji o postępach
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy (employer branding) wewnątrz i na zewnątrz zakładu – kampanie wspierające pozyskiwanie pracowników, nowych talentów
 • Nadzór nad prawidłowym stosowaniem prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego
 • Aktywne promowanie i rozwijanie modelu operacyjnego HR w zakładzie

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi)
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku HR Managera w dużym zakładzie produkcyjnym o strukturze korporacyjnej, potwierdzone konkretnymi wdrożonymi rozwiązaniami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne
 • Łatwość w budowaniu relacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem wyłącznie w tej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

 

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w bieżącej oraz przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celach związanych z realizacją bieżącego oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

 

Podobne oferty pracy