Kierownik Działu Księgowości - Zastępca Kwestora

Kierownik Działu Księgowości - Zastępca Kwestora
Miejsce pracy: Gdańsk
R/100R21/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • kierowanie i koordynowanie pracy Działu Księgowości,
 • zarządzanie obszarem, organizacja pracy oraz bieżący nadzór w zakresie:
  • prowadzenia prawidłowej, rzetelnej i kompletnej dokumentacji finansowej,
  • prowadzenia prawidłowej ewidencji aktywów i pasywów,
  • obiegu dokumentacji finansowej,
 • nadzór nad pracami bilansowymi oraz prawidłowym i terminowym sporządzaniem raportów, sprawozdań podatkowych i sprawozdań statystycznych dotyczących finansów Uczelni,
 • prowadzenie analiz kont księgowych, kontrola prawidłowości zapisów na kontach oraz nadzór nad przechowywanymi, archiwizowanymi dokumentami księgowymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz ocena prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym i podatkowym,
 • realizacja planu rzeczowo - finansowego, ustalanie wyników działalności Uniwersytetu,
 • koordynowanie prac windykacji należności,
 • współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie działania modułów księgowych i powiązanych z nimi innymi modułami systemu ERP Uniwersytetu (np. logistycznymi, majątku trwałego i płacowo-kadrowego, itp.),
 • wspieranie procesów decyzyjnych w Uczelni dotyczących tworzenia planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych,
 • tworzenie regulacji wewnętrznych w celu optymalnej realizacji procesów finansowych oraz podnoszenia standardów zarządzania finansami,
 • doradztwo w zakresie zarządzania finansami w poszczególnych jednostkach, jak również w zakresie powoływania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (ekonomia, finanse lub pokrewne),
 • minimum 3 – letniego doświadczenia w zarządzaniu działem księgowości dużej organizacji,
 • swobodnej komunikacji w języku angielskim (min. poziom B1),
 • umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych,
 • praktycznej wiedzy z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, podatkowych oraz rachunkowości, w tym zarządczej,
 • umiejętności analitycznych, wyciągania wniosków i prezentowania rozwiązań na poziomie zarządczym,
 • bardzo dobrej umiejętności posługiwania się pakietem Microsoft Office,
 • praktyczna umiejętność zarządzania zespołem oraz motywowania i wspierania pracowników,
 • wysokich umiejętności interpersonalnych, w tym elastyczności w działaniu,
 • wysokiej kultury osobistej oraz proaktywnej postawy.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
Podobne oferty pracy

About the department The Accounts Payble (AP) team is mainly responsible for processing, booking Coloplasts liabilities, creation and updating of vendor master...

Accounting Team Leader

7 Grudnia 2021

Coloplast Business Centre Sp z o.o.,

lubelskie /

About the department The Accounts Payble (AP) team is mainly responsible for processing, booking Coloplasts liabilities, creation and updating of vendor master...

Accounting Team Leader

7 Grudnia 2021

Coloplast Business Centre Sp z o.o.,

lubuskie /

About the department The Accounts Payble (AP) team is mainly responsible for processing, booking Coloplasts liabilities, creation and updating of vendor master...

Accounting Team Leader

7 Grudnia 2021

Coloplast Business Centre Sp z o.o.,

śląskie /