Product Development Director [rekrutacja prowadzona online]

CLOUDBEST 

 

CloudBest manages international projects across diverse industries including FinTech. Our expert teams provide support within areas such as software development, content creation, customer support, marketing, automotive, business development for clients around the world. Join our team and develop with us in international structures as:

Product Development Director [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa
If you are a person, who:
 • Is tired of lackluster work and would like to participate in building new and exciting business;
 • Is proactive, and is looking for interesting opportunities and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • Experience in a position of Product Manager / Director of Product Development Team in a fintech / IT company;
 • Fluent spoken and written English, at least C1;
 • Prior experience working in an international and global setting;
 • Industry experience in Technology, Blockchain, Fintech, or related;
 • Excellent communication and negotiating skills;
 • Stakeholder management skills;
 • Experience in coordinating activities with other departments of the company;
 • Organizational skills.
 We are looking for a person just like you!

 

 

By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who are successfully creating a company in the fast-growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in a modern office in an attractive location at Wioślarska 8;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Freshly-pressed juices;
 • Massages in the office;
 • English classes at work;
 • Flexible working hours.
Challenges for you:
 • Meeting with stakeholders to establish direction as well as strategy taken by team and organization;
 • Managing Product Development Team, overseeing it’s work and directing according to client vision and strategy;
 • Providing mentorship and leadership to the Product Development Team, as well as other members of the organization;
 • Providing expertise and knowledge necessary to develop the product and improve processes within the organization to team members and members of the organization;
 • Expediting the decision-making process, escalating matters to the client to conduct operations and development more efficiently;
 • Ensuring regular and efficient value is being added by the team and the organization as possible;
 • Maintaining high quality operations and continuously improving the product and processes;
 • Taking part in executive workshops;
 • Managing clients’ expectations;
 • Taking part in managing of the organization as needed.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: privacy@cloudbest.comm

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podobne oferty pracy