Zastępca Dyrektora Biura Energetyki

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła-dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IEN/116/04/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań,
 • monitorowanie i kontrola terminowej oraz rzetelnej realizacji projektów,
 • organizowanie pracy wyznaczonego obszaru działalności Biura oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzór i koordynacja spraw technicznych i organizacyjnych związanych z udzielaniem odstępstw od ustanowionych przepisów wewnętrznych w zakresie utrzymania, rozwoju technicznego, eksploatacji i modernizacji urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
 • nadzór i koordynacja oceny technologii, urządzeń elektroenergetycznych wpływających pośrednio na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów pod kątem dopuszczenia ich do stosowania,
 • współpraca w kształtowaniu polityki poprawy efektywności energetycznej Spółki wraz z nadzorem prowadzonych działań zmierzających do obniżenia kosztu zakupu energii elektrycznej,
 • wspieranie w kształtowaniu polityki rozwoju i strategii utrzymania urządzeń elektroenergetyki kolejowej, w tym układów zasilania sieci trakcyjnej,
 • współtworzenie przepisów wewnętrznych, realizowanie uchwał i wniosków przyjmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie branżowej działalności Biura,
 • współpraca w kreowaniu strategii i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących postępu technologicznego związanego z ciągłym zwiększaniem wymogów eksploatacyjnych,
 • reprezentowanie Spółki i jej interesów we wszystkich kontaktach z organizacjami administracji rządowej i przedsiębiorcami działającymi w zakresie produkcji i wykonywania usług na rzecz PKP PLK S.A. w zakresie elektroenergetyki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności elektrotechnika/ energetyka,
 • 7 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z energetyką, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z elektroenergetyką, energetyką, nowymi technologiami w energetyce,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty pracy

(Pion Rozwoju) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji...

Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

4 Maja 2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

mazowieckie / Warszawa ul. Brukselska 21