Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?


Jesteśmy firmą o 135 letniej tradycji!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

(Pion Rozwoju)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Brukselska 21
Nr ref.: 93/21


Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór, monitoring i kontrola nad:
  • realizacją zadań wykonywanych przez wewnętrzne biuro projektowe Spółki
  • procesem przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji robót budowlanych obejmującego prace projektowe oraz pozyskiwanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień administracyjnych
 • współudział w:
  • zarządzaniu przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Pionu
  • organizowaniu pracy podległych komórek organizacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań przez podległych pracowników
  • przygotowaniu działań systemowych, programów i szczegółowych rozwiązań, służących wdrażaniu strategii Spółki w zakresie kompetencji Pionu (w tym projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych)
  • inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie nadzorowanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań
  • projektowaniu, koordynacji i bezpośrednim prowadzeniu polityki personalnej Pionu, w celu zapewnienia motywacji, rozwoju zawodowego i efektywnej pracy podległych pracowników
  • w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją planów strategicznych i operacyjnych sporządzanych na potrzeby Pionu oraz Spółki
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy i jednostkami otoczenia rynkowego
 • zapewnienie terminowego opracowania sprawozdań, analiz i raportów w działalności Pionu, w celu zapewnienia informacji zarządczej organom Spółki, jak również realizacji obowiązków sprawozdawczych Spółki względem odbiorców zewnętrznych
 • reprezentowanie Pionu w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, jak również w toku współpracy z otoczeniem rynkowym Spółki (w tym uczestnictwo w komisjach, zespołach zadaniowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (techniczne), preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo; ukończone studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat, preferowane 8 (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Zarządczym)
 • wskazane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania
 • doświadczenie w zakresie projektowania lub weryfikacji dokumentacji projektowej oraz znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych na prace projektowe lub roboty budowlane
 • znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz przepisów Prawa Budowlanego i aktów prawnych związanych
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie w pracę ukierunkowane na rezultat, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność efektywnego zarządzania zespołem

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 05/05/2021r.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Podobne oferty pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań, monitorowanie i kontrola...

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki

6 Maja 2021

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,

mazowieckie / Warszawa