Zastępca głównego księgowego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 117197

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań

 • koordynuje pracę wydziału i zastępuje głównego księgowego w czasie jego nieobecności,
 • prowadzi obsługę bankową i kasową Inspektoratu,
 • dokonuje rozliczeń dochodów budżetowych,
 • prowadzi analizę wydatków budżetowych,
 • w zastępstwie nalicza i sporządza listy płac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi programów ISOB TREZOR, NBP
 • Prawo jazdy kat. B
Podobne oferty pracy