Tag Archive: zarządzanie

Kontrola pracowników

kontrola pracownikówJednym z zadań zwykle bardzo nielubianych przez kierowników oddziału, jest kontrola pracowników. Jest to dość trudne zadanie również z pewnych względów sentymentalnych, które z czasem również w sprawach zawodowych zaczynają grać decydującą rolę – w końcu z czasem każdy zżywa się z zespołem, z którym pracuje i który mu podlega. Wówczas o rzetelną kontrolę naprawdę trudno.

Uczciwość i odpowiedzialność

Kontrola pracowników jest niezbędna bez względu na staż ich pracy. Czasem skorygowania wykonywania zadań potrzebują osoby wiele lat pracujące na danym stanowisku, podczas gdy nowe osoby wykonują te same zadania niemal podręcznikowo. To wszystko zależy również od wzajemnego szacunku, którego przestrzegania powinien pilnować kierownik. Każdy musi znać swoje miejsce, jednocześnie wiedząc, co leży w kompetencjach danej osoby. Bywa to dość trudne, zwłaszcza kiedy zespół z czasem zżywa się ze sobą.

Kierowanie zespołem ściśle wiąże się z kontrolą stosunków między pracownikami. Nie wolno dopuścić ani do ich zbytniego rozluźnienia, ani też do zbytniej wrogości i rywalizacji między działami i pojedynczymi pracownikami. Negatywna energia niszczy efektywność i motywację do pracy, w związku z tym kontrola również powinna być przeprowadzona profesjonalnie, bez poniżania i zbędnego odpytywania pracowników, którzy mogą poczuć się „wywołani do tablicy”.

Dodatkowe umiejętności przydatne na stanowisku dyrektora oddziału

umiejętności dyrektora oddziałuPraca dyrektora oddziału to nie tylko zarządzanie ludźmi, to również reprezentowanie marki, której niejako staje się twarzą. Bywa to dość trudne, ponieważ zarządzający to człowiek, tak jak każdy z pracowników. Trudno być kimś bez skazy przez cały okres przebywania w pracy, dobrze więc mieć pewne dodatkowe umiejętności, które mogą być przydatne na tym stanowisku.

„To coś”, czego nie może zabraknąć dyrektorowi oddziału

Podzielność uwagi- to jedna z cech, której nie może zabraknąć kierownikowi. Tak jak odporności na stres oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Podobnie jest z komunikatywnością, która często sama w sobie potrafi pomóc w rozwiązywaniu problemów. Kierownikiem nie może być więc ktoś, kto nie jest w stanie otworzyć się na współpracowników i choćby spróbować nawiązania partnerskich relacji.

Ważna w pracy dyrektora oddziału jest również umiejętność oddzielenia spraw zawodowych od stricte prywatnych. Nie może zaistnieć sytuacja, kiedy jedna płaszczyzna będzie przenikała drugą, w efekcie tworząc niebezpieczne połączenie, które niekoniecznie przyniesie korzyści obu stronom.

Kto czuwa nad dyrektorem oddziału?

dyrektor oddziałuKażdy dyrektor, np. oddziału banku, ma nad sobą osoby, które kierują jego pracą. Starają się również one korygować ewentualne błędy, aby nie dopuścić do rażących zaniedbań. To zwykle tzw. dyrektorzy regionu lub osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe, w głównych oddziałach firm.

Każdy kierownik ma swojego kierownika

Jeśli kierownik oddziału popełni jakiś rażący mniej lub bardziej błąd, znajdą się osoby, które będą chciały to natychmiast skorygować. To dobry proceder, bo dzięki niemu nikt nie czuje się bezkarny. Poza tym wciąż można doskonalić swoje umiejętności, które są bezcenne w pracy z ludźmi. To ważne dla atmosfery w całym zespole, aby był ktoś z zewnątrz, kto w razie potrzeby będzie umiał np. załagodzić narastające konflikty na linii – kierownik oddziału – pracownicy.

Czasem kierownicy narzekają na konieczność raportowania swoich działań oraz możliwość kontroli. Jednak bez tych kilku aspektów, ich praca byłaby bardzo ciężka, bo błądziliby po omacku z niektórymi decyzjami. Ważne jest, aby słuchać przełożonych i próbować stosować się do ich zaleceń. Wówczas praca powinna przebiegać sprawnie i bez większych trudności.

Obowiązki dyrektora oddziału banku

dyrektor oddziału bankuWysokie zarobki dyrektora oddziału banku wiążą się z ciężką pracą, którą musi wykonać. Zarządzanie operacyjne oddziałem banku wiąże się z analitycznym myśleniem oraz odpornością na stres. Na jego barkach leży również motywowanie pracowników, choćby do realizowania przewidzianego targetu sprzedażowego.

Realizacja planu przede wszystkim

Plan sprzedaży usług bankowych, jest planowany osobno dla każdego oddziału banku. W rękach pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, leży to, jak postrzegają dany oddział i na ile chętnie powierzają mu swoje finanse. Dyrektor musi czuwać nad tym procesem oraz korygować wszelkie nieprawidłowości, często z pomocą osób trzecich. Ważnym zadaniem dyrektora oddziału banku jest również pilnowanie przestrzegania obowiązujących procedur oraz ich samodzielne poszanowanie, bez względu na piastowane stanowisko.

Kluczowi klienci są zwykle obsługiwani przez dyrektora oddziału. Musi więc to być osoba, która nie tylko cechuje się nienaganną aparycją , ale również manierami i cierpliwością, nawet wobec wyjątkowo wymagającego i trudnego klienta. Również w momencie wykrycia zaniedbań na niższym szczeblu, dyrektor oddziału musi rozwiązać sytuację w możliwie polubowny sposób.

Dyrektor oddziału zagranicznej firmy

dyrektor oddziałuTrudno pracować z rodakami, zwłaszcza, w momencie kiedy trzeba nimi efektywnie zarządzać. Nie jest to możliwe, gdy wszyscy nie wykażą choć odrobiny chęci wypełniania obowiązków i subordynacji wobec szefa. Dyrektor oddziału ma za zadanie nie tylko koordynować działania swoich pracowników, ale również kontaktować się na bieżąco z zarządem firmy.

Kultura firmy

Będąc dyrektorem oddziału zagranicznej firmy musimy liczyć się z tym, że w każdym kraju obowiązuje nieco inny model zarządzania oraz kultury organizacji. Będąc osobą zarządzającą, nie zawsze uda się wszystko przenieść do naszych polskich realiów. Należy uświadomić zarządowi różnice w mentalności oraz sposobie pracy, które mogą mieć miejsce. Przy wspólnym porozumieniu i wyjaśnieniu różnic w podejściu do pracy oraz realizacji powierzonych zadań, można uczynić z naszej kultury wartość dodaną. W ten sposób zagraniczna korporacja zostanie wzbogacona nieco inną specyfiką pracy, która z pewnością zaimponuje wielu osobom.

Dyrektor oddziału zawsze musi pilnować, aby kultura firmy nie rozmyła się zbytnio w nowym miejscu i jednocześnie aby nie blokować napływu nowej energii, która może pomóc w rozwoju struktur firmy.

Decyzyjność dyrektora oddziału

decyzyjność dyrektora oddziałuKażde stanowisko decyzyjne, jest obarczone pewnym ryzykiem związanym z podejmowaniem działań mających wpływ na losy firmy oraz jej pracowników. Pomimo obecności i współdecyzyjności rad nadzorczych, obowiązki dyrektora oddziału często polegają na samodzielnym podejmowaniu bardzo trudnych decyzji.

Ten zły dyrektor oddziału

Często współpracownicy niższego szczebla, postrzegają osoby zarządzające jako nieosiągalne byty, które zza biurka zarządzają korporacjami i nie mają ochoty na kontakty z osobami działającymi na niższych szczeblach. Zwykle jest to nieprawda, bo ten zły dyrektor oddziału bardzo chętnie rozmawia z pracownikami, słucha ich i choć jest wymagający co do wyniku końcowego, to bardziej ceni sobie ludzkie zaangażowanie.

Będąc pracownikiem niższego szczebla, spójrzmy czasem nieco bardziej łaskawie na dyrektorów oddziałów. Na ich barkach leżą losy pracowników oraz całej firmy. To wiąże się z ogromnym stresem, z którym nie każdy jest w stanie poradzić sobie tak samo dobrze. Stanowisko dyrektora oddziału wiąże się niemal nierozerwalnie z ogromną dawką stresu ale również dumą z podejmowanej aktywności.

Dyrektor z autorytetem

dyrektor z autorytetemSiła autorytetu zależy od tego w jaki sposób postrzegają nas ludzie. Czy w ogóle uznają nas za autorytet? Czy za nami pójdą w pełnym zaufaniu i z zaangażowaniem, czy może będziemy musieli ich „pchać” przed sobą? Jak więc zbudować swój autorytet u podwładnych? Odpowiedź nie może być jednoznaczna i prosta. Istnieją natomiast pewne najważniejsze czynniki i źródła, które prowadzą do jego budowania.

  • Kompetencje na które składa się wiedza, doświadczenie i umiejętności.
  • Budowanie relacji pod którymi kryje się otwarta i szczera komunikacja, okazywanie szacunku i dotrzymywanie obietnic, konsekwencja w egzekwowaniu i rozliczaniu powierzonych zadań.
  • Autentyczność, odpowiedzialność i spójność działania – nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.
  • Przestrzeganie zasad moralnych i wrodzona charyzma.

Wraz z otrzymanym stanowiskiem menedżerskim Dyrektor Oddziału otrzymuje tak zwany autorytet formalny. Na siłę tego autorytetu i przekształcenie go w autorytet nieformalny może wpłynąć jednocześnie sam, a zależy to od tego jakim jest szefem. Czy sprawiedliwie dzieli obowiązki i w jednakowy sposób traktuje podwładnych? Czy podejmuje szybkie i trafne decyzje w trudnych sytuacjach? Czy potrafi zażegnać spory i zjednoczyć skłócony zespół? Itd.

Należy pamiętać jednocześnie o tym, że budowanie autorytetu to jedna strona medalu, a druga to jego utrzymanie. Bo o ile dosyć długo się go buduje, to o tyle szybko można go stracić.

Jak rządzi dyrektor, czyli style zarządzania

Jak rządzi dyrektor czyli style zarządzaniaKierowanie zespołem pracowników nie należy do łatwych. W całym procesie zderzają się ze sobą cechy osobowościowe przełożonego oraz cechy osobowościowe podwładnych, których im jest więcej – tym większa „mieszanka wybuchowa”. Nie ma jednego idealnego stylu zarządzania, który sprawdziłby się w każdej grupie pracowników. Najważniejsze jest, aby manager zdawał sobie sprawę ze swoich mocnych stron i z tego, co najlepiej zadziała na jego podwładnych.

Według Kurta Lewina, Ronalda Lipitta i Ralpha K. White’a wyróżniamy trzy style kierowania zespołem: Styl demokratyczny, styl autokratyczny i styl liberalny

Styl autokratyczny polega na arbitralnej władzy przełożonego (kierownika, dyrektora) i zakłada, że ludzie raczej unikają odpowiedzialności i obowiązków oraz dążą do minimalizacji wysiłku. Przełożony wydaje rozkazy i polecenia oraz nie dopuszcza swoich pracowników do podejmowania decyzji. Jest surowy, wymagający, nastawiony na realizację zadań, a przy tym rzadko stosuje nagrody. Raczej nastawiony jest na motywowanie pracowników poprzez kary.

Styl demokratyczny polega na otwartym dialogu przełożonego z pracownikami. Przełożony zachęca podwładnych do podejmowania decyzji w zakresie podziału czynności i ustaleniu zadań prowadzących do zamierzonego celu. Styl ten zakłada, że pracownik jest twórczy i zaangażowany w działanie.

Styl liberalny, inaczej nieingerujący  polega na pozostawieniu pracownikom pełnej swobody w działaniu w ramach realizacji założonego celu. Przełożony sam nie podejmuje żadnych decyzji, nie ocenia pracy podwładnych. Zapewnia im jedynie niezbędne materiały i środki do pracy.