Zadania zawodowe dyrektora oddziału

Bardzo dużo zadań dyrektora oddziału

Dyrektor oddziału pewnego banku zlokalizowanego w centrum Koszalina, zajmuje się kompleksowym zarządzaniem całą placówką i odpowiada za jakość obowiązków wykonywanych przez swoich podwładnych. Dyrektor odpowiada za bieżące funkcjonowanie oddziału, obsługę firm i ryzyko związane z portfelem klientów, dyrektor oddziału Koszalin. Na zakres obowiązków dyrektora oddziału bankowego składa się:

  • zarządzanie i organizacja sprzedaży w segmencie klientów korporacyjnych obsługiwanych przez odział/centrum korporacyjne,
  • bezpośredni kontakt i budowanie relacji z największymi klientami obsługiwanymi przez oddział/centrum korporacyjne,
  • nadzorowanie i rozliczanie wyników sprzedaży podległych Managerów, nadzór nad realizacją zadań, motywowanie i bieżący coaching członków zespołu,
  • realizacja wyznaczonych celów budżetowych oraz podejmowanie działań mających na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży,
  • monitorowanie poziomu rezerw, przekroczenia limitów oraz zapisów w umowach w odniesieniu do klientów oddziału/centrum korporacyjnego,
  • monitorowanie konkurencyjności portfela produktów bankowych oferowanych klientom biznesowym przez inne instytucje finansowe,
  • przyznawanie premii uznaniowych, okolicznościowych i nagród dla podległych pracowników.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *